اخبار سرگرمی

همه

مدیرعامل مرکز نوآوری انرژیک گفت: برای نخستین بار چندین شرکت داخلی نفتی به فکر ورود به سرمایه‌گذاری خطرپذیر و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آور افتاده‌اند تا با رویکرد نوآوری ...
    بارگذاری بیشتر

    آخرین مطالب

    بارگذاری بیشتر