گاز

نزدیکی منطقه خزر به بازارهای بزرگ مصرف گاز در آسیا و اروپا و ذخایر گاز کشورهای همسایه بزرگترین دریاچه جهان می‌تواند معادلات گازی در جهان را از خلیج‌فارس به سمت ...

پالایش و پخش

پتروشیمی

بین الملل

طبق اعلام سازمان دولتی محیط زیست، دمای هوا در قسمتهایی از کویت ممکن است در فاصله سال ۲۰۷۱ تا ۲۱۰۰ حداکثر ۴.۵ درجه گرم‌تر از میانگین تاریخی باشد که نواحی ...

آب و برق

در راستای تفاهم‌نامه وزارت نیرو و وزارت صمت برای احداث نیروگاه برای تأمین برق صنایع، قرارداد ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی غدیر انرژی در شهرستان لامرد استان فارس با ظرفیت ۹۱۳ ...

بخش خصوصی

دکتر محمد متقی، رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی در گفتگویی، دلایل اهمیت موضوع عرضه مواد اولیه پایپ مشکی CRP100B را تشریح کرد. به گزارش ایران پترونت ...