با بیان اینکه رویکرد برق، آب و گاز رسانی به شهرک ها و نواحی صنعتی از مهمترین اهداف این سازمان است گفت: در حال حاضر۱۱۵پست با ۶۲۰۰ کیلومتر شبکه توزیع و ۹۵۰۰ کیلومتر شبکه انتقال برق، انرژی الکتریکی به واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی را به عهده دارد.

وی افزود:هم اکنون ۵۷ نیروگاه کوچک مقیاس با ۴۸۰ مگاوات توان تولید برق در مجموعه شهرک های صنعتی در حال فعالیت است .

این مقام مسئول اضافه کرد:ایجاد امکانات زیر ساختی در حوزه انرژی مانند تامین آب، برق و گاز به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی همچنان از اصلی ترین اهداف وزارت صمت است.

معاون وزیر صمت همچنین در پاسخ به پرسش ایران پترونت مبنی بر این که میزان بدهی های برق،آب و گاز شهرک های صنعنی چقدر است نیز گفت :شهرک های مذکور هیچ بدهی خاصی از این نظر بر شهرک های صنعتی وجود ندارد و تنها واحدهای صنعتی هستند که ممکن است بدهی خود را در این بخش ها با دولت تسویه نکرده باشند.

وی در خصوص مدیریت مصرف و تصفیه  آب و فاضلاب شهرک های صنعتی نیز اظهار کرد:در این زمینه هم اکنون ۲۰۲ شهرک در قالب ۲۳۰مدول فرآیند تصفیه را به انجام می رسانند تا نیازهای واحدهای صنعتی را برآورده سازند.