اخبار سرگرمی

همه

مقامات هندی مدعی شدند حتی پس از تصمیم ایران برای اعطای حق توسعه میدان گازی «فرزاد ب» به شرکت های ایرانی، کنسرسیوم هندی به صورت قراردادی حق دریافت ۳۰ درصد ...
    بارگذاری بیشتر

    آخرین مطالب

    بارگذاری بیشتر